Welkom op de website van Buurtcontact!

1. Buurtcontact koffieochtenden 2021 in het Marriott Hotel van 10.30 - 12u.

    Datum::  MAANDAG 15 november. 

    Kosten koffieochtend: € 5 voor een kop koffie met vaak iets lekkers erbij! Contant te              betalen aan de penningmeester.

2. Kerstlunch: maandag 13 december van 12u-14u.  Aanmelden graag voor 7 december. 

3 Winterdiners worden bij voldoende belangstelling (>16) en als de coronaregels het toelaten weer worden georganiseert in 2022            .             

4. De Wandelclub!🚶‍🚶‍🚶‍🚶‍ : Op zondagen in de herfst/winter,  eens per maand (m.u.v. januari) wandelen met 'vroege vogels'.                      

Zondagochtend op 7 november om 10 uur precies gaat de Wandelclub Zorgvliet na een lange tijd weer wandelen. Aanmelden niet nodig.

Tussendoor of aan het eind van de wandeling drinken wij ergens koffieVerzamelen om 10 uur voor het beeld van Mandela naast het Marriott Hotel, .              

 Data wandelingen: 7 november,  6 februari 2022, 6 maart 2022.

Nieuws

JAZZ IS TERUG! Jazz at the club. Optredens op 12 november en 17 december om 20.30 uur in het Marriott Hotel. Zie www.jazzattheclub.n

Over Buurtcontact

Het initiatief Buurtcontact is ontstaan naar aanleiding van gesprekken met buurtbewoners uit Zorgvliet. Zij vroegen om meer momenten om elkaar te treffen dan 1x per jaar bij de Nieuwjaarsborrel.

Wonen in een mooie wijk als Zorgvliet is geweldig en bijzonder. De opzet van de buurt met ambassades, kantoren, het Catshuis, mooie gezinshuizen en appartementen kan er echter toe leiden dat buurtgenoten elkaar soms maanden niet zien of spreken. Veel bewoners behoren tot de groep 60+ en hebben soms behoefte aan meer afwisseling van hun dagelijkse bezigheden, wat meer contacten met buurtgenoten en meer momenten om het nuttige met het aangename te verenigen.                        

Het buurtcontactteam heeft het verzoek enthousiast opgepakt en de manager van het Marriott Hotel, Vincent Pahlplatz, geeft steeds enthousiast gelegenheid om de bijeenkomsten vorm te geven in het hotel.

Buurtcontact is een particulier initiatief van bewoners uit de wijk en wordt ondersteund door Wijkoverleg Zorgvliet.

Wat is de bedoeling?

Onder het genot van een kopje koffie kan men elkaar spreken. Een korte lezing door een buurtgenoot of gastspreker over kunst, muziek, een boek, architectuur, geschiedenis, zijn/haar beroep of over de mooie wijk Zorgvliet, behoort soms tot het programma. Daarnaast kunnen ontwikkelingen in de gemeente en ideeën over gemeentelijke plannen worden besproken: wonen, openbaar vervoer, milieu, klimaat, gezondheidszorg.    

De kosten voor het bijwonen van de koffieochtenden zijn € 5 p.p., dit is inclusief een grote kop koffie of thee. Graag contant betalen aan penningmeester Jan Nicolai.

Het buurtcontactteam wil graag activiteiten organiseren voor en in samenwerking met betrokken en geïnteresseerde wijkbewoners.

Wij zien u graag bij de volgende bijeenkomst.

HET BUURTCONTACTTEAM

Daphne & Jan Nicolai